Toshiba báo lỗ sau bê bối kế toán

  Theo đó, hãng lỗ 37,8 tỷ yen (318 triệu USD) tài khóa2020do chi phí giảm giá tài sản và một số khoản lỗ khác. Năm2020, lợi nhuận sau khi điều chỉnh là 60,2 tỷ yen. Năm nay, hãng cũng sẽ không phát hành cổ…

Thơ về “Dân Kế Toán”

  Ta quen nhau cũng gần hai niên độ. Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh. Tình yêu đâu là tài sản hữu hình. Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.   Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán. Cứ ngỡ tình…