Công cụ Tra cứu 1 số điện thoại đã chuyển mạng giữ số hay chưa

Chia sẻ công cụ này cho bạn bè:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

VTPost đến gần khách hàng hơn nhờ Chatbot – Callbot

Từ quý II/2021, TCT Bưu chính (VTPost) đã đưa công nghệ Chatbot vào quá trình vận hành triển khai chính thức và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Trong lộ trình sắp tới, VTPost sẽ tiếp tục triển khai xây dựng kịch bản phát triển Callbot nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng một cách chu đáo và tận tâm hơn bao giờ hết.

Read More »

Linh hoạt trong đảm bảo sản xuất

Đảm bảo toàn bộ dây chuyền máy móc hoạt động ổn định, thời gian dừng gián đoạn sản xuất thấp nhất là bài toán cho tất cả đơn vị sản xuất, không riêng gì Công ty Thông tin M1.

Read More »

Tự động cảnh báo tình trạng hiệu lực của văn bản quản lý

Để chủ động hơn nữa trong công tác quản lý, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và ban hành lại các VBQL nội bộ khi hết hiệu lực, Công ty M1 đã triển khai xây dựng tính năng tự động cảnh báo các văn bản quản lý sắp hết hiệu lực trên hệ thống ERP_M1.

Read More »