Bộ máy Viettel tỉnh/Tp hoạt động mô hình mới


Từ ngày 01/6/2023, bộ máy Viettel tại tỉnh/Tp sẽ vận hành theo mô hình mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, tối ưu chi phí và thúc đẩy hoạt động của kênh bá

Chủ động phát hiện vấn đề và thay đổi để tốt hơn

Bộ máy của Viettel tại các tỉnh/Tp được kiện toàn từ tháng 11/2021 sau khi hoàn thành việc thuê ngoài (OS) toàn bộ các kênh bán từ các đơn vị thuộc Công ty mẹ sang TCT Bưu chính Viettel (VTPost).

Hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi tổ chức thuê ngoài hoạt động vận hành, bán hàng trên các kênh tại địa bàn (OS) vẫn duy trì ổn định, VTPost cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu của các đơn vị thuê cung cấp dịch vụ, góp phần tinh gọn bộ máy công ty mẹ, tăng năng suất lao động, tối ưu chi phí, tuân thủ pháp luật về lao động. Toàn bộ đối tượng CTV fulltime (toàn thời gian) tại các tỉnh/Tp đã được ký hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả nổi bật đạt được, bộ máy trên cũng bộc lộ một số tồn tại, bất cập. Mô hình đang duy trì nhiều luồng điều hành cùng tác động vào hệ thống kênh tại tỉnh/Tp (VTT, VDS, VTS) gây tình trạng thiếu đồng bộ, lãng phí. Hiện tại đang thiếu đầu mối chủ trì tổng hợp, đánh giá hiệu quả chung của kênh, quy hoạch, đánh giá, cải tiến, nâng cao hiệu quả chung của kênh.

Việc thực hiện chức năng giám sát kênh OS của Viettel tỉnh/Tp còn hạn chế do cả Viettel Tỉnh/Tp và đơn vị OS cơ bản thực hiện chung một chỉ tiêu. Tại một số tỉnh, Giám đốc Viettel Tỉnh/Tp vẫn sử dụng bộ máy giám sát để điều hành kênh, chồng lấn nhiệm vụ.

Bộ máy quản lý, điều hành kênh tại lớp tỉnh/Tp (gồm cả VTT và VTpost) tăng thêm so với trước OS. Cụ thể trước OS: BGĐ tỉnh gồm 4 người/tỉnh; hiện tại BGĐ Viettel tỉnh và PGĐ CN VTPost: 5 người/Tỉnh. Kênh Điểm bán trước OS có 79 người, hiện tại Viettel Tỉnh/Tp có 78 người làm giám sát, Chi nhánh VTPost có 68 người làm điều hành…

Những vấn đề trên cho thấy việc tiếp tục cải tiến bộ máy tại tỉnh/Tp là cần thiết để khắc phục các hạn chế hiện tại. Mô hình mới cần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại các tỉnh/Tp, đồng thời giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu lực điều hành và hiệu quả hoạt động của kênh.


Việc cải tiến bộ máy Viettel tỉnh/Tp nhằm khắc phục các tồn tại và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại tuyến đầu

VTT – đầu mối duy nhất quản lý, điều hành kênh viễn thông

Về quan điểm khi tiến hành tổ chức lại bộ máy tỉnh/Tp, thứ nhất, Tập đoàn xác định hệ thống kênh đang OS tại VTPost gốc là kênh viễn thông, tập trung phục vụ hoạt động bán hàng viễn thông, thống nhất TCT Viễn thông Viettel (VTT) là đầu mối quản lý, điều hành.

Các đơn vị khác (VDS, VTS, VTPost…) bán sản phẩm trên kênh viễn thông phải thông qua VTT, không tham gia điều hành kênh. Các đơn vị được chủ động mở rộng bán sản phẩm trên các kênh khác ngoài kênh viễn thông trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, thống nhất về chính sách, tránh xung đột, đảm bảo lợi ích chung và hình ảnh trên thị trường.

Thứ hai, việc tổ chức bộ máy quản lý, điều hành kênh phải xuyên suốt từ TCT đến tỉnh/Tp rồi xuống tuyến huyện, đảm bảo ít lớp, không chồng chéo nhiệm vụ.

Thứ ba, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ tại các tỉnh/Tp giống nhau, bố trí sử dụng hiệu quả nguồn lực, tăng hiệu lực điều hành.

Thứ tư, tổ chức các kênh B2C tại địa bàn theo đơn vị hành chính huyện. Giám đốc huyện quản lý toàn diện kênh tại huyện. Kênh B2B tổ chức điều hành tập trung tại tỉnh.

Thứ năm, Viettel quyết tâm đồng hành cùng với Chính phủ trong quá trình chuyển đổi số, mục tiêu dịch vụ giải pháp CNTT cho chính quyền chiếm từ 50% đến 70% thị phần tại tỉnh/Tp.

Thứ sau, VTPost chỉ thực hiện các thủ tục đảm bảo tính pháp lý về quản lý nhân sự kênh viễn thông. VTPost không tham gia điều hành bộ máy kênh tại tỉnh/Tp.

Chủ trương và quan điểm tổ chức lại bộ máy của Viettel tại tỉnh/Tp đã được Thường vụ Đảng ủy, Ban TGĐ Tập đoàn phê duyệt trong tháng 5/2023. Mô hình mới của Viettel tại tỉnh/Tp chính thức vận hành từ ngày 01/6/2023. Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn và VTT sẽ triển khai bộ máy tổ chức chi tiết, sắp xếp nhân sự, chế độ chính sách, luồng vận hành, quy trình nghiệp vụ, mối quan hệ giữa các đơn vị.

Tác giả: Viettel Đà Nẵng

Viettel Đà Nẵng luôn coi khách hàng là những cá thể riêng biệt, có nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ, được đáp ứng, phục vụ một cách tốt nhất và được đối xử công bằng. Bởi vậy, Viettel luôn nỗ lực ở mức cao nhất để khách hàng luôn được “nói theo cách của bạn”, nói theo phong cách của riêng mình. Đối với chúng tôi, sự hài lòng và tin cậy của Qúy khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *