Danh sách phần mềm Viettel-ca

ảnh

Viettel-CA Tool v1.0. Tải về

Phần mềm “Cấp chứng thư số từ xa” cho nhân viên Viettel. Mã SHA256 của file: DD2EC2740F69BAF29FC8B3480C48EC486C49D158A7141360D0737FBB9F693810

ảnh

Phần mềm mở khóa USB token. Tải về

Mã SHA256 của file: 083B12527D78143F62C87CBDDA4BB4167AF2C4D39DAB43DDD52BADF2C7EBB2A4

ảnh

Bộ cài đặt Java 8u121 cho Windows 32 Bit. Tải về

Mã SHA256: B2AE84BBCDC36BCE0AA1B4092FC84B4725DF90929D4B4C984F500C2FC1427981

Tác giả: Lê Huệ

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *