Cách lập hóa đơn điện tử Viettel

hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn điện tử viettel  Hôm nay TT giải pháp doanh nghiệp Viettel Đà Nẵng sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách lập hóa đơn điện tử viettel trên trang quản lý hóa đơn 1. Lập hóa đơn và…