Cài đặt bộ cài eSigner 1.0.9_setup.exe

HƯỚNG DẪN NNT CÀI ĐẶT TOOL ESIGNER

Sau khi tải và cài đặt bộ cài eSigner 1.0.9_setup.exe:

  1. Cài đặt tool ký eSigner.

Bước 1: Click vào bộ cài  eSigner 1.0.9_setup.exe:

Bước 2: Chọn Next.

Bước 3: Chọn Next.

Bước 4: Chọn Finish để hoàn thành cài đặt.

Tool ký đã được cài đặt xong và thông báo đang hoạt động:

  • Sử dụng tool ký eSigner.
  • Khi cài đặt xong tool ký có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng bình thường và không phụ thuộc trình duyệt.
  • Các chức năng cơ bản trên tool:
+ About: Thông tin tool
+ Status: Trạng thái tool
+ Support IE: Hỗ trợ riêng trinhg duyệt IE
+ Restart: Khởi động lại tool
+ Exit: Thoát và dừng tool ký

Lưu ý: Từ IE 11 trở xuống NNT phải dùng chế độ Support IE.

Tác giả: Lê Huệ

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *