Thực tế quy trình triển khai phần mềm quản lý khách hàng CRM

Áp dụng CRM vào hoạt động chăm sóc khách hàng với các bước quy trình nhất định đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại VCS.