Dùng dữ liệu trị dữ liệu

Một trong những công việc quan trọng và tốn thời gian của kĩ sư dữ liệu là đảm bảo các luồng thu thập, xử lý dữ liệu được vận hành một cách trơn tru, các lỗi dữ liệu được xử lý nhanh chóng và chính xác. Công việc đó đã được giảm tải thông qua việc áp dụng phân tích dữ liệu vào xây dựng hệ thống theo dõi và cảnh báo.