Viettel Đà Nẵng tuyển dụng tư vấn viên bán hàng digital

Viettel tuyển dụng tư vấn viên bán hàng digital

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh. Viettel Đà Nẵng thông báo tuyển dụng các ứng viên cho các vị trí trong lĩnh vực Kinh doanh tại Viettel Đà Nẵng, cụ thể như sau: VIETTEL TUYỂN DỤNG TƯ VẤN VIÊN…

Viettel Tuyển dụng nhân viên Digital

Viettel tuyển dụng nhân viên Digital tại Đà Nẵng

Hiện tại theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Viettel Đà Nẵng, Chi nhánh sẽ thực hiện việc tuyển dụng bổ sung thêm 03 CTV Bán hàng Doanh nghiệp và 03 – 05 CTV Digital, chương trình tuyển dụng cụ thể như sau: A. Viettel tuyển…