Hệ sinh thái các dịch vụ cố định băng rộng của Viettel

Dịch vụ cố định băng rộng là dịch vụ quan trọng của Viettel với rất nhiều các gói dịch vụ internet và truyền hình. Hãy cùng Viettel Family tìm hiểu hệ sinh thái của cố định băng rộng để hiểu thêm sản phẩm Viettel đang cung cấp