Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao…