Chương trình ưu đãi hoà mạng trả sau Viettel tháng 2 - 2018

Các chương trình khuyến mại miễn phí cước thuê bao tháng cho thuê bao trả sau

 Triển khai một số chương trình khuyến mãi cho thuê bao trả sau đang hoạt động: Thời gian triển khai:Dự kiến từ ngày 22/09/2018 – đến khi có thông báo mới. Phạm vi và đối tượng áp dụng: Phạm vi áp dụng: Toàn Quốc. Đối tượng…