Trung tâm Kỹ thuật Viettel Đà nẵng tuyển dụng

Trung tâm Kỹ thuật Viettel Đà nẵng tuyển dụng 2017

Để bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kỹ thuật huyện nhằm triển khai hạ tầng, xử lý sự cố truyền dẫn, cơ điện, CĐBR…, Trung tâm Kỹ thuật Viettel Đà Nẵng cần tuyển dụng các vị trí sau: I. VỊ TRÍ…