Viettel Tuyển dụng kỹ sư phát triển phần mềm tháng 7/2017

Viettel tuyển dụng nhân sự kinh doanh và CNTT 2018

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh và CNTT. Viettel Đà Nẵng thông báo tuyển dụng các ứng viên cho các vị trí trong lĩnh vực kinh doanh và CNTT tại Viettel Đà Nẵng, cụ thể như sau: I.TUYỂN DỤNG…