Viettel tuyển dụng kỹ sư giải pháp tháng 6/2018

Viettel tuyển dụng kỹ sư Giải pháp tại Đà Nẵng

Thông tin tuyển dụng Viettel: Địa chỉ làm việc: Viettel tuyển dụng nhân viên tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển dụng : 30-06-2018 Số lượng nhân sự tuyển dụng: 20 người Tuyển dụng kỹ sư Giải…