Home / Tag Archives: Tuyển nhân viên CNTT

Tag Archives: Tuyển nhân viên CNTT

Viettel xuất nhập khẩu tuyển dụng nhân viên kinh doanh CNTT tháng 6/2017

Viettel xuất nhập khẩu tuyển dụng Tháng 6

Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Viettel -Trung tâm Phân phối (thành viên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel) đang phát triển rất mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trên 30% liên tiếp 7 năm vừa qua. Tập đoàn định hướng Trung tâm trở thành Công …

Chi tiết »