MobileMoney – Giải pháp cách mạng thanh toán số

Mobile money là một trong những công cụ hữu hiệu để triển khai thành công chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, với vai trò phù hợp với tình hình thị trường Việt Nam, trở thành phương thức thanh toán phổ cập toàn dân.