Khi đội nghiên cứu công nghệ phát triển sản phẩm

Trong một tổ chức, việc phối hợp hoạt động của CBNV là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả trong công việc. Việc phối hợp trong một nhóm đã khó, việc kết hợp giữa các nhóm, sản phẩm lại càng khó hơn. Tại Trung tâm Không gian mạng Viettel (VTCC), việc sử dụng nhân lực cũng như cách làm việc phối hợp giữa các nhóm ngày càng trở nên vô cùng linh hoạt, trở thành một nét đẹp trong công việc tại nơi đây. Hãy cùng tìm hiểu vì sao nhé!