SCRUM – Phương pháp làm việc linh hoạt tại VCS

Scrum là phương pháp thuộc Agile, giúp loại bỏ những công đoạn phức tạp và chỉ tập trung vào những công đoạn cần thiết đáp ứng được nhu cầu của khác hàng đưa ra nhờ 3 yếu tố: Minh bạch, Kiểm tra và Thích nghi.