Sự kết hợp tuyệt vời cho sản phẩm Anti Fake Phone Number

Hệ thống ngăn chăn các cuôc gọi giả mạo số điên thoại từ quốc tế tới thuê bao viễn thông tại Viêt Nam – Anti Fake Phone Number (AFPN) là sản phẩm được phối hợp nghiên cứu, xây dựng và triển khai bởi 3 đơn vị trong Tập đoàn bao gồm: Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) kết hợp với Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) và Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp (VTS).