VTS đổi mới mạnh mẽ để trở thành doanh nghiệp chuyển đổi số hàng đầu

Sau thời gian dài dịch Covid-19 bùng phát, TCT Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (VTS) là một trong những đơn vị tiên phong dám đổi mới, thích nghi để đem lại rất nhiều giải pháp công nghệ, nhanh chóng hỗ trợ cho Chính phủ, người dân. Đại dịch vì thế vừa là thách thức xong cũng là cơ hội để VTS thể hiện vai trò của chính mình “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”.