VTS đổi mới mạnh mẽ để trở thành doanh nghiệp chuyển đổi số hàng đầu

Sau thời gian dài dịch Covid-19 bùng phát, TCT Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (VTS) là một trong những đơn vị tiên phong dám đổi mới, thích nghi để đem lại rất nhiều giải pháp công nghệ, nhanh chóng hỗ trợ cho Chính phủ, người dân. Đại dịch vì thế vừa là thách thức xong cũng là cơ hội để VTS thể hiện vai trò của chính mình “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số”.

Hợp tác nội bộ để Viettel cùng chuyển đổi số

Với lợi thế đi đầu trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu tại Viettel, VTCC đã đồng hành cùng VCC xây dựng hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu, đồng thời khai thác các thông tin hữu ích (insight) để tối ưu hiệu suất lao động.